Close

05/12/2018

EQSC, me Certifikime të reja të akredituara

5.12.2018

 

Prej datës 4.12.2018, EQSC riakreditohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (www.dpa.gov.al) për të ofruar shërbime të reja në tregun shqiptar dhe më gjerë.

Certifikata e RiAkreditimit, 2018

Akreditimi i rimarrë (cikli i dytë i akreditimit) konfirmon se shërbimet e ofruara nga EQSC janë cilësore dhe në përputhje me rregulloret kombëtare e ndërkombëtare.

Shërbimet e reja, të akredituara, tashmë të vlefshme për të gjitha organizatat e interesuara janë: Auditime/Certifikime mbi ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 50001 dhe ISO 22301.

 

Për më tepër rreth shërbimeve të EQSC jeni të mirëpritur të vizitoni faqen tonë të Shërbimet e Certifikimit.