Close

29/01/2020

EQSC tashmë Partner i Quality Austria për shërbimet e Auditimit dhe Certifikimit

EQSC tashmë ka zgjeruar partneritetin e tij me Quality Austria edhe në fushën e shërbimeve të Auditimit dhe Certifikimit. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi EQSC ofron për klientët e tij aktualë dhe ata potencial, një gamë më të gjerë standardesh dhe sektorësh të ekonomisë, për tu certifikuar. Si dhe një audit profesional në gjuhën shqip, nga auditorë të trajnuar dhe të njohur nga Quality Austria.

EQSC, nëpërmjet këtij bashkëpunimi është pika e vetme e kontaktit të Quality Austria për shërbimet e Trajnimit, Auditimit dhe Certifikimit në Shqipëri. Për më tepër informacion, jeni të ftuar të vizitoni: https://www.qualityaustria.com/en/products/ dhe https://eqsc-cert.com/sq/sherbimet/certifikime/