Close

European Quality & Safety Control

EQSC është krijuar nga një grup profesionist me eksperiencë, që kane në fokus nxitjen dhe promovimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë dhe sigurisë për të gjitha ato organizata që provojnë përputhshmërinë, sipas standardeve ndërkombëtare dhe kombëtare.