Close

Certifikimet dhe Auditimet

 

1. Certifikime

Certifikimet tona, të mbëtetura nga akreditimi përkatës, ofrohen për Standardet e Sistemeve të Menaxhimit dhe në bazë të nevojave të organizatave të ndryshme, edhe për Standardet Private, Kombëtare, etj.

Certifikimet e ofruara  për Standardet e Sistemeve të Menaxhimit, ofrohen për një cikël trevjeçar, mbështetur në Auditime Certifikuese, Mbikqyrëse dhe të tjera.

 

2. Auditime

Në mbështjetje të nevojave të organizatave, përveç auditimeve që finalizohen me Certifikim, ne ofrojmë edhe Auditime të tjera, sipas kërkesave (bazuar në standardet specifikë ose kërkesave të furnitorëve).