Close

Trajnim: Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

 

BS OHSAS 18001 – Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (OHS)

BS OHSAS 18001 përcakton kërkesat minimale për praktikat më të mira të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Është një kornizë për një sistem menaxhimi të shëndetit dhe sigurisë në punë (OHS) dhe është pjesë e serive të standardeve OHSAS 18000, së bashku me OHSAS 18002. Ai ndihmon bizneset të zbatojnë politikat, procedurat dhe kontrollet e nevojshme për organizatën që të arrijnë kushtet më të mira të mundshme të punës dhe shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës, në përputhje me praktikat më të mira të njohura ndërkombëtarisht.

ISO është duke zhvilluar një standard të ri, ISO 45001, Sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë – Kërkesat, nga një komitet i ekspertëve të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe ky standard do të ndjekë qasjet e tjera të përgjithshme të sistemeve të menaxhimit siç janë ISO 14001 dhe ISO 9001.

Bashkëpuno me ne për të sjellë njohurinë dhe kapacitetet e shëndetit dhe sigurisë në punë (h & s) në biznesin tuaj, dhe ju mund të arrini përfitime të konsiderueshme për punonjësit, aktivitetet dhe klientët tuaj.

 1. Programet e kualifikimit të ofruara nga EQSC
 • Kërkesat e BS OHSAS 18001
 • Kërkesat e ISO 45001 – draft
 • Auditor i Brendshëm
 • Auditori kryesor
 1. Trajnime të ofruara në partneritet me Quality Austria
 • Sistemet e Shëndetit dhe Sigurisë në punë – kërkesat
 • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Legjislacioni për Mjedisin dhe Sigurinë në Punë
 • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – kërkesat
 • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Metodat dhe Mjetet
 • Provim Përfaqësues i Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit e Sigurisë në punë
 • Menaxhimi i Sigurisë – Teknikat Operacionale të Menaxhimit
 • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Zhvillimi i ndërmarrjes
 • Provim Menaxher i Sistemit të Shëndetit e Sigurisë në Punë

 

Për më tepër informacion apo regjistrim në këtë trajnim ju lutem na kontaktoni