Close

Trajnim: Siguria Ushqimore

 

Familja ISO 22000 e Standardeve Ndërkombëtare trajton menaxhimin e sigurisë së ushqimit.

Pasojat e ushqimit të pasigurt mund të jenë serioze dhe standardet e menaxhimit të sigurisë së ushqimit të ISO-s ndihmojnë organizatat të identifikojnë dhe kontrollojnë rreziqet e sigurisë ushqimore. Ndërsa shumë nga produktet e sotme ushqimore në mënyrë të përsëritur kalojnë kufijtë kombëtarë, nevojiten Standarde Ndërkombëtare për sigurinë e zinxhirit global të furnizimit të ushqimit. ISO 22000: 2005 përcakton kërkesat për një sistem të menaxhimit të sigurisë ushqimore dhe mund të certifikohet. Ai përshkruan se çfarë duhet të bëjë një organizatë për të demonstruar aftësinë e saj për të kontrolluar rreziqet e sigurisë ushqimore në mënyrë që të sigurohet që ushqimi të jetë i sigurt. Ky standard mund të përdoret nga çdo organizatë pavarësisht nga madhësia apo pozicioni i saj në zinxhirin ushqimor.

HACCP nga Codex Alimentarius është një tjetër standard i sigurisë ushqimore, i përdorur në mbarë botën, për të cilën ne ju ndihmojmë të përmirësoni kompetencën e personelit tuaj.

 1. Programet e kualifikimit të ofruara nga EQSC
 • Kërkesat e ISO 22000:2005, draft ISO 22000:2018
 • Kërkesat e HACCP
 • Kërkesat e GHP, GMP
 • Auditor i Brendshëm
 • Auditori kryesor

 

 1. Trajnime të ofruara në partneritet me Quality Austria
 • Menaxhimi i Higjienës – Mikrobiologjia dhe Ligji për Ushqimin
 • Menaxhimi i Higjienës – Higjena Operacionale dhe Personale, HACCP
 • Projekt
 • Menaxhimi i Higjienës – Sistemet e Menaxhimit, Normat, Standardet
 • Provim Ekspert i Sigurisë Ushqimore

 

Për më tepër informacion apo regjistrim në këtë trajnim ju lutem na kontaktoni