Close

Trajnim: Sistemet e Integruara të Menaxhimit

E gjithë fusha e Menaxhimit të Integruar prezantohet dhe trajnohet në kurset tona në mënyrë mjaft efektive, duke demonstruar se si mund të ndërtohet një integrim optimal dhe në të njëjtën kohë, një zbatim efektiv dhe eficent i çdo sistemi në veçanti.

  1. Programe Kualifikimi ofruar nga EQSC
  • Kërkesat e PAS 99
  • Auditor i brendshëm
  • Krye Auditor (Lead)

 

  1. Trajnime të ofruara në bashkëpunim me Quality Austria
  • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – kërkesat
  • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Legjislacioni për Mjedisin dhe Sigurinë në Punë
  • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Metodat dhe Mjetet
  • Sistemet e Integruara të Menaxhimit – Zhvillimi i ndërmarrjes

 

Për më tepër informacion apo regjistrim në këtë trajnim ju lutem na kontaktoni.