Close

Të reja

EQSC tashmë ka zgjeruar partneritetin e tij me Quality Austria edhe në fushën e shërbimeve të Auditimit dhe Certifikimit. Nëpërmjet ...
Read More
EQSC prezantoi shërbimet e tij në Edicionin e 2-të, AGRO-TECH Expo & Forum 2019, në ambientet e Expocity Albania, në ...
Read More
EQSC në bashkëpunim me Quality Austria, me mbështetjen e Advantage Austria, Znj. Marlinda Zotaj, organizoi në datën 6 Shkurt 2019, ...
Read More
5.12.2018 Prej datës 4.12.2018, EQSC riakreditohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (www.dpa.gov.al) për të ofruar shërbime të reja në ...
Read More
Shërbimet tona të Trajnimit janë ofruar tashmë jashtë Shqipërisë. Në muajin Korrik 2018, pas një bashkëpunimi të suksesshëm me Trans ...
Read More
3.10.2017 EQSC tashmë ka përfituar statusin e Partnerit të Quality Austria. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi EQSC ofron Trajnime për Programet Ndërkombëtare të ...
Read More
2.10.2017 Ekipi i EQSC me krenari prezanton se EQSC është trupa e parë shqiptare me Akreditim për Certifikime sipas ISO ...
Read More
Nëntor 2016 Rishikimi i standardeve gjatë vitit 2015 dhe në vazhdim, ka sjellë nevojën e përditësimit të njohurive dhe kompetencës ...
Read More
Koha për t'u përshtatur me ndryshimet Me globalizimin dhe ndryshimet e vazhdueshme në mjedisin socio-ekonomik, në të cilin bizneset ushtrojnë ...
Read More